Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

CV/CVC/CVCC Phòng ALM (Quản lý Tài sản Nợ-Có)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 06/08/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Bảo hiểm
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm