Giới thiệu về công ty

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Thông Tin Tuyển Dụng

Giảng viên cơ hữu (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 01, ĐA PHƯƠNG TIỆN 01)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 26/07/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , Truyền hình / Báo chí / Biên tập , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm 1 - 5 Năm