Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Wipro Consumer Care

HSE Supervisor

Wipro Consumer Care
Ngày cập nhật: 21/11/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

 • Daily patrolling in order to find out potential risks or non-conformity about Safety, Fire fighting system & Waste classification & have action plan to minimize the risks.
 • Managing the firefighting facility to ensure meet Law requirement.
 • Setup Firefighting & emergency training scenario and practice.
 • Managing fire fighting team
 • Managing the risk assessment plan
 • Follow up the training plan of internal and external resources for environment, safety & health topics.
 • Monitoring Waste water treatment operation and report.
 • Coordinate with related Department to control the classification of waste and waste disposal to reduce Environmental impact.
 • Provide support to Project and Operation team in all aspects of safety, occupational health, safety and environmental issues.

Yêu Cầu Công Việc

 • Technical Experience - 4 - 5 years of experience in managing Quality/Safety/Environment , preferably should have experience in implementation of ISO systems.
 • Expertise  - Should have faced audits on ISO 9001, ISO 14001.
 • Educational qualification  - Graduation in Engineering(Mech, Electrical preference) / Graduation in Food technology / Graduation in Environment science
 • Prior to have experience in FMCG / Food industry
 • General traits - Good Coordination skills, Good Communication skills, Team Player, Hardworking, Go-getter.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Wipro Consumer Care

http://wiprounzavncareer.com/viQui mô công ty: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

HSE Supervisor

Wipro Consumer Care

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Wipro Consumer Care

Thông Tin Tuyển Dụng

HSE Supervisor

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with