Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Hành chính cho công ty sản xuất của Nhật

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 02/06/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Hành chính / Thư ký

Địa điểm

Hưng Yên