Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH POMPOUS SONTHANHPHAT VIETNAM

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 01/06/2024
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC) , Thu mua / Vật tư , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm