Giới thiệu về công ty

Phu Hung Assurance Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Kinh doanh Bảo hiểm - Sales Associate

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 6,500,000 - 9,500,000 VND
Hết hạn nộp 18/06/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư