Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhà hàng / Khách sạn , Mới tốt nghiệp / Thực tập