Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Phục Vụ Fulltime

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Hết hạn nộp 04/07/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng