Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH KCC Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên QC Paint

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 14,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Hóa học , Quản lý chất lượng (QA/QC)

Địa điểm

Đồng Nai