Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

Thông Tin Tuyển Dụng

Personal Development Coach

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2024
Ngành nghề Tư vấn , Giáo dục / Đào tạo