Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Thông Tin Tuyển Dụng

[PHENIKAA UNI] Giảng Viên Cơ hữu Khoa Công nghệ số liên ngành

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/06/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Nhân sự , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm