Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Hatchando (Việt Nam)

Thông Tin Tuyển Dụng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Thư Ký Ban GĐ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch