Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Kiên Giang

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Maintain and develop existing customers, define, and list all potential customers in assigned area./ Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại, xác định và liệt kê tất cả các khách hàng tiềm năng trong khu vực được giao.
 • Build long-lasting, mutually beneficial relationships with external contacts and internal departments to create a better customer experience./ Xây dựng mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi với các mối liên hệ bên ngoài và các bộ phận nội bộ để tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
 • Provide support for customers by learning about and satisfying their needs./Hỗ trợ khách hàng bằng cách tìm hiểu và
 • Search for new potential customers by active prospection/. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới thông qua hoạt động khảo sát
 • Understand about products and procedures of working./Hiểu rõ về sản phẩm và quy trình làm việc.
 • Introduce new products, convince customers, and follow up till getting the result./ Giới thiệu sản phẩm mới, thuyết phục khách hàng, và theo dõi cho đến khi đạt được kết quả.
 • Directly implement, supervise the performance of contracts, including procedures for delivery of goods, issuing invoices, and customers to check the quality of products delivered./ Trực tiếp thực hiện, giám sát việc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao nhận hàng hóa, xuất hóa đơn, và cho khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm được giao.
 • Receive and handle customer complaints about product quality, delivery time, etc./Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…
 • Assist the accounting department to collect the debt, only be responsible when the customer has paid off./ Hỗ trợ bộ phận kế toán thu hồi công nợ, chỉ chịu trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán hết.
 • Monitor the contract liquidation process./ Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng.
 • Compiling and analyzing data to find trends./ Tổng hợp và phân tích dữ liệu để tìm ra xu hướng.
 • Make reports as per manager requests./Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của người quản lý.
 • Ensure field work on working plan and send report on time./ Đảm bảo công tác thực địa đúng kế hoạch, báo cáo gửi đúng thời hạn.
 • Other tasks assigned by Line manager./ Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao

Yêu Cầu Công Việc

 • Degree majoring in Economics / Business / Foreign Trade /Marketing / Related field/ Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế / Kinh doanh / Ngoại thương / Tiếp thị / Lĩnh vực liên quan
 • Preferred who is fluency in English/ Ưu tiên thành thạo tiếng A
 • Proficient in Microsoft Office

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự