Giới thiệu về công ty

Vietnam Concentrix Services Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Project Coordinator

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 800 - 850 USD
Hết hạn nộp 30/07/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngành khác

Địa điểm

Hồ Chí Minh