Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang

Thông Tin Tuyển Dụng

Quản đốc phân xưởng

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm