Giới thiệu về công ty

HQSOFT COMPANY LIMITED

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Trên 35,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Quản lý điều hành , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 3 Năm