Giới thiệu về công ty

VITOX LLC

Thông Tin Tuyển Dụng

Service Manager cum CEO’s Assistant (VITOX LLC)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/08/2024
Ngành nghề Quản lý điều hành , Thu mua / Vật tư , Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 3 - 4 Năm