Giới thiệu về công ty

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Thông Tin Tuyển Dụng

[Sơn La] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/05/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư