Giới thiệu về công ty

Simpson Strong Tie Viet Nam Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Structural Engineer (R&D) - Open for Fresher

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Kiến trúc , Xây dựng