Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT_BÌNH DƯƠNG

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 21/05/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Sản xuất / Vận hành sản xuất