Giới thiệu về công ty

BVBank - Ngân hàng Bản Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Bộ Phận Thẩm định tín dụng Tổ chức

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/07/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm