Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng nhóm Xử lý nợ Pháp lý

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 05/08/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng
Kinh nghiệm 2 - 15 Năm