Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất và vật tư

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/07/2024
Ngành nghề Quản lý điều hành , Thống kê , Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Địa điểm