Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Novaland Group

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

Novaland Group
Ngày cập nhật: 08/05/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

I. Tóm tắt nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chỉ huy, quản lý và thực hiện các đợt rà soát như được mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của các kiểm soát liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp; Giám sát hệ thống báo cáo kiểm soát trọng yếu; Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch hành động trong báo cáo KTNB;

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán/giám sát
1.1 Hỗ trợ Giám đốc KTNB xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.
1.2 Tiến hành quản lý hoạt động kiểm toán/giám sát thông qua việc: Phân bổ nguồn nhân lực tham gia; Rà soát kế hoạch và chương trình kiểm toán chi tiết của từng đợt kiểm toán; Quản lý và chỉ huy kiểm toán thực địa (bao gồm kiểm tra và phê duyệt tất cả các hồ sơ KTNB do các thành viên phòng KTNB thu thập và hoàn thành trong quá trình kiểm toán thực địa); Rà soát bản thảo báo cáo KTNB; Báo cáo các kết quả kiểm toán/giám sát và các khuyến nghị cho Giám đốc KTNB.
1.3 Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán chi tiết của từng đợt rà soát, trao đổi với Giám đốc KTNB phương pháp thực hiện trước khi tiến hành rà soát thực địa.
1.4 Rà soát các hồ sơ kiểm toán đảm bảo nhân viên KTNB áp dụng theo khung KTNB và thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm toán để phát hiện các rủi ro trọng yếu còn tồn đọng. Đảm bảo thu thập đầy đủ bằng chứng của các phát hiện kiểm toán.
1.5 Báo cáo Giám đốc KTNB các phát hiện kiểm toán quan trọng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát có ảnh hưởng tới hoạt động Tập đoàn, bao gồm cả các khuyến nghị nhằm giải quyết và/hoặc cải thiện hệ thống kiểm soát, các dấu hiệu nghi ngờ có gian lận nghiêm trọng trong nội bộ doanh nghiệp được xác định qua các cuộc KTNB. Đảm bảo các hồ sơ kiểm toán được lưu giữ theo đúng quy định của phòng KTNB và các quy định lưu văn bản liên quan của Tập đoàn cũng như các quy định lưu chứng từ của quy định pháp luật Việt Nam.

Nhiệm vụ 2: Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch hành động trong báo cáo KTNB
2.1 Tiến hành giám sát các bên liên quan nhằm đảm bảo các khuyến nghị và kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo KTNB được thực thi một cách thích hợp.
2.2 Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các kế hoạch hành động trong báo cáo KTNB của các bên liên quan.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện vai trò tư vấn
Tư vấn cho Giám đốc KTNB và nhân viên các khối/phòng ban khác các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, tuân thủ và rủi ro.

Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ xây dựng Khung KTNB và phát triển nguồn nhân lực KTNB
4.1 Hỗ trợ Giám đốc KTNB trong việc thiết lập và cập nhật khung KTNB, bao gồm sổ tay KTNB và các chuẩn mực liên quan khác trong khi thực hiện công việc KTNB. Thường xuyên cập nhật thông lệ tiên tiến và các chuẩn mực mới nhất về kiểm toán và kiểm soát.
4.2 Đào tạo nhân viên: phương pháp kiểm toán, sổ tay kiểm toán…
4.3 Giám sát chuyên viên/Giám sát KTNB và các nhân viên phòng KTNB nhằm đảm bảo tất cả thành viên phòng KTNB: Tuân thủ các chính sách và quy trình của Tập đoàn và Phòng KTNB; và Thực hiện kiểm toán theo khung KTNB, bao gồm sổ tay KTNB và các chuẩn mực khác liên quan đến việc thực hiện công việc KTNB.

Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ điều tra các hoạt động nghi ngờ có gian lận
5.1 Khi được yêu cầu, hỗ trợ điều tra các hoạt động nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong Tập đoàn và thông báo kết quả cho Giám đốc KTNB.
5.2 Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc KTNB.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chính quy trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ kế toán, kiểm toán (ví dụ CPA, CIA, ACCA)

- Có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
- Hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, các nguyên tắc và khái niệm về kiểm soát và quy trình
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản.

- Ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán và/hoặc quản lý hoạt động trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ/độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm cả kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý với số lượng NV từ 5 người trở lên

- Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh tốt

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Novaland Group

www.novaland.com.vnQui mô công ty: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

Novaland Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Novaland Group

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with