Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN COATINGS

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Phòng QC

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/08/2024
Ngành nghề Hóa học , Công nghệ sinh học , Quản lý chất lượng (QA/QC)