Tìm việc dễ dàng...

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  22/04/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Vai trò / Role:

Trưởng Phòng Sản Xuất & Đào tạo phối hợp với Trưởng phòng Sản xuất để đào tạo và thực hiện các quy trình sản xuất nhằm đạt mục tiêu năng suất của công ty.

The Production & Training Manager work with Production Managers to train and implement production processes to achieve company productivity goals.

Hỗ trợ, hướng dẫn và huấn luyện các Trưởng Phòng sản xuất giải quyết vấn đề, đào tạo và vận hành sản xuất các trại được giao. Phối hợp đào tạo đội ngũ kế thừa.

Assisting, guiding, and coaching the Production Managers with problem solving, training, and operational farm management assigned to them. Coordinating training the key team (next generation).

2. Nhiệm Vụ / Duties

 • Cung cấp các giải pháp hoạt động để nâng cao năng suất, doanh thu, lợi nhuận và giảm giá thành để đạt được các mục tiêu tài chính

Provides effective operational solutions for revenue enhancement, returns and COGS reduction to achieve financial targets.

 • Phân tích tất cả dữ liệu liên quan đến hoạt động chăn nuôi để xác định tiến độ đạt được các KR đã nêu và các mục tiêu (O) của trại

Analyses all farming related activities data to determine progress toward stated KR and Farm’s goals (O)

 • Đánh giá, kiểm tra, giám sát và báo cáo các vấn đề hoạt động vận hành sản xuất. Đưa ra giải pháp và xác nhận các mốc thời gian hoàn thành các vấn đề còn tồn tại.

Audit, tracking and reports on operational issues. Provide solution and confirms the timelines for completion the remaining problems.

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm của cụm trại cùng với Giám đốc sản xuất – đào tạo, Giám Đốc Điều Hành BU

Organize the implementation of the annual production plan for the farm cluster together with Production Assurance Coordination Director, and Business unit manager.

 • Theo dõi dữ liệu sản xuất, giới hạn trên, giới hạn dưới và can thiệp khi cần thiết để ngăn ngừa tổn thất cho công ty.

Monitors production data upper and lower critical limits and intervenes when needed to prevent losses for the company.

 • Đề xuất ý kiến xem xét thành tích và thảo luận về những thay đổi cần thiết trong mục tiêu hoặc mục tiêu do tình trạng và điều kiện hiện tại.

Suggest ideas review achievements and discuss required changes in goals or objectives resulting from current status and conditions.

 • Cung cấp thông tin, liên lạc kịp thời giữa các đơn vị hoạt động và phòng ban chức năng khác nhau trong BU

Provides timely communication between the different operational and functional units within the business unit

 • Giám sát sự tuân thủ của tất cả các SOP trong mọi hoạt động sản xuất trong hệ thống sản xuất

Oversees adherence of all the SOPs across every production activity in the production system

 • Theo dõi SOP lưu hành và phân phối kịp thời các SOP cập nhật hoặc thay đổi với Bộ Phận Sản Xuất và các trại

Follows up on SOP currency, and timely distribution of SOP updates or changes with Technical Farming and the farms.

 • Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa (đào tạo đội ngũ, hướng dẫn các dự án công việc / dự án) để đảm bảo đơn vị vận hành và phát triển bền vững.

Participate in succession training and development programs (team training, guiding work/project projects) to ensure sustainable unit operation and development.

 • Phối hợp đánh giá, xác định năng lực và đề xuất các chương trình đào tạo năng lực, kỹ năng phù hợp nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên theo yêu cầu công việc.

Coordinate to assess and determine competencies and propose appropriate competencies and skills training programs to improve employee competencies according to job requirements.

 • Đào tạo các Trưởng Phòng Sản xuất, Trưởng Trại, cùng với phòng ban chức năng để nâng cao kỹ năng và trình độ năng lực của họ lên mức mong muốn.

Trains Production Managers, Farm Managers, together with Functional farming to improve their skills and competency levels to the desired levels.

 • Phối hợp chủ động với các bộ phận Thú Y, Điều Phối, Feed, Bảo trì, Nhân sự, Giá trị Gia tăng, Môi trường, Kiểm soát Nội bộ và các bộ phận chức năng khác

Incorporates proactive interaction with Heath Assurance, Logistics, Feed, Maintenance, Human Resources, Value Added, Environmental, Internal Control and other functional departments

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Chăn Nuôi – Thú Y

Bachelor's veterinary, husbandry, animal health or related field

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản Lý Sản Xuất, Đào Tạo trong ngành Chăn Nuôi

At least 5 years of experience in Production Management, Training positions in Swine Production industry

 • Kiến thức chuyên môn sâu về An Toàn Sinh Học, Quản Lý Trại,  Sức Khỏe Đàn trong Chăn Nuôi Heo

Profound knowledge of Biosecurity, Farm Management, Herd Health in Swine Production

 • Kỹ năng tốt trong xử lý vấn đề , phân tích

Excellent problem-solving and analytical skills

 • Kỹ năng tốt trong giao tiếp, làm việc liên phòng ban

Effective communication and interpersonal skills to collaborate with cross-functional teams

 • Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh

Ability to use English proficiently

 • Sẵn sàng đi công tác, làm việc tại các Trang Trại Chăn Nuôi  Heo khu vực Miền Bắc , Miền Trung

Ability to travel and work at Swine Farms in Northern & Southern Regions

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự