Tìm việc dễ dàng...

Warehouse shift leader- Trưởng ca bp kho-ASIAN BLENDING- Milk-cafe-tea

Địa điểm

Đồng Nai

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  27/05/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí

Mô tả Công việc

Position: Warehouse shift leader- Trưởng ca bp Kho - ASIAN BLENDING - sản xuất sữa-cafe-trà-cacao-bánh kẹo

Báo cáo cho: Trưởng bộ phận kho / Giám sát kho / report to ware house manager and supervisor

Key Responsibilities

Trách nhiệm chính

1) To carry out manufacture products to comply with HSE, GMP & GDP policies and procedures.

Tiến hành thực hiện sản xuất tuân thủ HSE, GMP & GDP

2) To ensure accurate and timely completion of batch records and other

documents.

Đảm bảo hoàn thành hồ sơ sản xuất, mẻ sản xuất chính xác và đúng giờ

3) Manages shift KPI’s, including visual controls and provides regular progress reports to peers and Production Manager.

Quản lý KPI của ca, bao gồm kiểm soát trực quan và cung cấp báo cáo tiến độ cho đồng cấp và quản lý sản xuất

4) To develop a strong motivated team members.

Phát triển tạo động lực mạnh cho thành viên trong ca

5) Ensure that all Quality Control points & critical Control Points are being met.

Đảm bảo tất cả các điểm kiểm soát chất lượng và điểm kiểm soát tới hạn được tuân thủ

6) Develops and recommends improvements of facilities, equipment, or procedures to improve safety, quality, and output efficiency.

Phát triển và đề xuất cải tiến cơ sở vật chất nhà xưởng, thiết bị hoặc qui trình để cải thiện an toàn, chất lượng, sản lượng hiệu quả

7) Responsible for maintaining product quality standards.

Có trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn sản phẩm

8) Oversees and or conducts trainings of new or existing employees.

Giám sát và tiến hành đào tạo công nhân viên hiện có và mới

9) Rotational shift work whenever necessary

Làm việc theo ca và đảo ca theo lịch sản xuất

10) Controlled production to run as per plan, assigned yields, productivity and with high quality product

Kiểm soát sản xuất chạy dựa theo kế hoạch với sản lượng, năng suất được giao và đạt chất lượng cao

11) Understood structure and function of machinery in order to detect abnormalities, detected problem with equipment.

Hiểu rõ cấu trúc và chức năng của máy để phát hiện bất thường, phát hiện vấn đề máy móc thiết bị

12) Coordinate and follow up with Engineering team, production Technicians and Operators for maintenance.

Phối hợp và theo sát hoạt động bảo trì với tổ kỹ thuật bảo trì, kỹ thuật viên chuyền và nhân viên vận hành máy

13) Understand the root causes of quality defects Failures/ problems/ deviations investigated and root causes identified, verified and corrective action taken according to procedures.

Hiểu rõ, điều tra nguyên nhân gốc rễ của lỗi chất lượng, vấn đề, sự sai lệch, xác định thẩm tra nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục phòng ngừa theo qui trình.

14) Do the attendance record, timesheet daily in shift, checked annual leave, and other HR documents.

Thực hiện chấm công, giờ làm việc các thành viên trong ca, xác nhận phép năm và hoàn thành các giấy tờ cho nhân sự

Other Responsibilities

Trách nhiệm khác

1) Generating MO’s on daily basis.

Tạo Đơn hàng sản xuất hàng ngày

2) Conducting daily briefing to staffs and conveying tasks on daily basis.

Tiến hành họp giao ca và truyền đạt yêu cầu công việc hàng ngày

3) Checking & verifying all forms are filled in

Kiếm tra và thẩm tra tất cả các biểu mẫu được điền đầy đủ.

4) Monitoring & minimizing the trend wastages from actual throughput.

Giám sát và giảm thiểu lãng phí dựa trên sản lượng, công suất thực tế

5) Monitor all Production Control activities including the maintenance of systems, manage the flow of production from material to finish goods.

Giám sát tất cả các hoạt động Kiểm soát sản xuất bao gồm bảo trì hệ thống, quản lý quy trình sản xuất từ ​​nguyên liệu đến thành phẩm

6) To replenish & generating PO’s for all consumables items stocks whenever hits low in stock.

Bổ sung và tạo Đề nghị mua hàng cho tất cả các hạng mục tồn kho vật tư tiêu hao khi tồn kho dưới mức cảnh

Yêu Cầu Công Việc

Requirements    / yêu cầu: ưu tiên ứng viên nhà ở gần cong ty tại KCN An Phước, Long Thành , Đồng Nai - làm việc theo ca sản xuất    

1)    Minimum College degree of engineering or minimum 3 years’ experience in food manufacturing.

Tối thiểu có bằng Cao đẳng kỹ thuật, 3 năm kinh nghiệm trong sản xuất thực phẩm

2)    Good team player whom is able to work independently.

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

3)    Good interpersonal and leadership skills.

Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp tốt

4)    Result-oriented, responsible, proactive and initiative.

Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo và định hướng kết quả

5)    Good GMP & HSE knowledge.

Có kiến thức tốt và GMP & HSE

6)    Must be PC literate (Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint)

Thành thạo sử dụng máy tính, tin học văn phòng ( Excel, word, PowerPoint

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Giới tính: Nam
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: 26 - 33
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự