Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch 23

Filter Result

Địa điểm
 • 16
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 18
 • 14
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 16/06/2021
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Giám Sát Kv Quận Bình Thạnh - Vệ Sinh Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 16/06/2021
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Giám Sát Kv Quận 10 - Vệ Sinh Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 10 Tr VND