Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tại Nhất Tín Logistics 67

Filter Result

Địa điểm
 • 34
 • 13
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 51
 • 35
 • 29
 • 12
 • 10
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Nhất Tín Logistics

Talent Acquisition Manager

Nhất Tín Logistics

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: Cạnh tranh