Tìm việc dễ dàng...

Thử nghiệm sai và sửa trong kinh doanh

Nhiều công ty đã bỏ thời gian và tiền bạc thử nghiệm các sáng kiến ​​lớn trong khi bỏ qua những ý tưởng nhỏ nhưng có thể có tác động lớn hơn với ít rủi ro hơn. Còn công ty bạn thì sao?