Tìm việc dễ dàng...

Điều dưỡng viên và những kỹ năng cần trang bị

Điều dưỡng viên được xem là nhân tố vô cùng quan trọng trong hệ thống đào tạo nhân lực của ngành Y. Trước đây, nhân viên điều dưỡng được đồng nhất với Y tá. Tuy nhiên hiện nay, điều dưỡng đã được trở thành một ngành nghề độc lập trong hệ thống Y tế.