Tìm việc dễ dàng...

Vì sao tin tuyển dụng nên có thêm mô tả vị trí trong việc phát triển nhân sự?

Chỉ với việc bổ sung mô tả vị trí, tin tuyển dụng của bạn đã nâng tầm so với mặt bằng thị trường tuyển dụng. Nhưng làm thế nào để không bị nhầm lẫn thông tin này với mô tả công việc trong phát triển nhân sự?