LienVietPostBank

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Qui mô công ty: 4000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/

62 followers

Việc làm đang tuyển (214)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
Ninh Thuận - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ninh Thuận Cạnh tranh 14-11-2018
Đà Nẵng - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng Cạnh tranh 14-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Rủi Ro Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Phó Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
Quảng Ninh - Giám đốc PGD Quảng Yên Quảng Ninh Cạnh tranh 14-11-2018
Quảng Ninh - Chuyên viên KHCN, Kiểm soát viên, Giao Dịch viên, Kế toán nội bộ Quảng Ninh Cạnh tranh 14-11-2018
Chi nhánh Đồng Nai- Tuyển dụng các vị trí Đồng Nai Cạnh tranh 14-11-2018
Điện Biên - Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng, Kiểm ngân Điện Biên Cạnh tranh 14-11-2018
Yên Bái - Phó Giám đốc phục trách kinh doanh Yên Bái Cạnh tranh 14-11-2018
HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
Hà Nội - Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Kế toán Ngân quỹ Hà Nội Cạnh tranh 14-11-2018
Kon Tum - Vị Trí Chuyên Viên, Giao Dịch Viên Kon Tum Cạnh tranh 13-11-2018
Khu Vực Hồ Chí Minh - PGD Lớn Bình Tân - Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-11-2018
Thanh Hóa - Vị Trí Chuyên Viên, Giao Dịch Viên Thanh Hóa Cạnh tranh 13-11-2018
Hà Tĩnh - Giao Dịch Viên Hà Tĩnh Cạnh tranh 13-11-2018
Hà Giang - PGD Xín Mần - Giao Dịch Viên Hà Giang Cạnh tranh 13-11-2018
HO - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định Tại Các Chi Nhánh Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên Cạnh tranh 13-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Thường Tín - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 13-11-2018
Hà Nội - PGD Mê Linh - Kiểm Soát Viên Hà Nội Cạnh tranh 13-11-2018
Hải Phòng - Các Vị Trí Quản Lý, Nhân Viên Hải Phòng Cạnh tranh 13-11-2018
Hà Nội - Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 13-11-2018
Bắc Giang - Chuyên Viên Khách Hàng Bắc Giang Cạnh tranh 13-11-2018
Bắc Ninh - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Bắc Ninh Cạnh tranh 13-11-2018
Đăk Nông - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Tại Chi Nhánh Dak Nông Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Chi nhánh Đồng Nai- Tuyển dụng các vị trí Đồng Nai Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - Chi Nhánh Xuân Mai - Trưởng / Phó Trưởng Phòng Hỗ Trợ Hoạt Động Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 12-11-2018
Quảng Ninh - Giao Dịch Viên Tại Trụ Sở Chi Nhánh Quảng Ninh Cạnh tranh 11-11-2018
Hà Nội - Chi nhánh Xuân Mai - Trưởng/ Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 10-11-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
HO - Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Kiểm thử (Tester) Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
THỰC TẬP SINH - Khối Công nghệ thông tin & Khối Ngân hàng số Hà Nội Cạnh tranh 09-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Thường Tín - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Nội - Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Phó Trưởng Ban Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Bình Định - Tổ Trưởng Tổ Khách Hàng Cá Nhân Bình Định Cạnh tranh 08-11-2018
Bình Định - Tuyển Dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Bình Định Cạnh tranh 08-11-2018
Đăk Nông - Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Dak Nông Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Tĩnh - Giao dịch viên Hà Tĩnh Cạnh tranh 08-11-2018
Kon Tum - Vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên Kon Tum Cạnh tranh 08-11-2018
BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Bình Dương Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Nội - PGD lớn Long Biên - Giao dịch viên Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng Bắc Giang Cạnh tranh 08-11-2018
HO - Phòng KPI và Quản lý chất lượng - Chuyên viên Quản lý Chất lượng Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
HO - Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng Hà Nội Cạnh tranh 08-11-2018
Bình Phước - PGD Bưu điện Lộc Ninh, Bù Đốp - Tuyển dụng các vị trí Giám đốc, Chuyên viên Khách hàng, Kiểm ngân, Bảo vệ Bình Phước Cạnh tranh 08-11-2018
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Vĩnh Phúc Cạnh tranh 08-11-2018
Hà Nam - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Và Nhân Viên Kiểm Ngân Hà Nam Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Tín Dụng KHCN Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Dak Lak - Giám Đốc Phòng Giao Dịch, Nhân Viên/Chuyên Viên Dak Lak Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Gia Lâm - Khách Hàng Cá Nhân Và Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ KHCN Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Quảng Ninh - Chuyên Viên Kế Toán, Kiểm Ngân, Chuyên Viên Hỗ Trợ Hoạt Động Quảng Ninh Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Sơn Tây - Tổ Trưởng KHDN, Chuyên Viên KHCN, Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Ninh Bình - Chuyên Viên Khách Hàng, Kiểm Soát Viên, Giao Dịch Viên Ninh Bình Cạnh tranh 07-11-2018
Thực Tập Sinh - Khối Công Nghệ Thông Tin & Khối Ngân Hàng Số Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Giang - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Hà Giang Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Dak Lak - Giám Đốc Phòng Giao Dịch, Nhân Viên/Chuyên Viên Dak Lak Cạnh tranh 07-11-2018
Quảng Ngãi - Chuyên Viên Khách Hàng Quảng Ngãi Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng - Phòng KPI Và Quản Lý Chất Lượng Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Nghiên Cứu Chiến Lược & Quan Hệ Kinh Doanh Quốc Tế - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Tuyên Quang - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Tuyên Quang Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động, Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Thanh Toán & Tích Hợp Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Quảng Ngãi - Quản Lý Và Chuyên Viên Quảng Ngãi Cạnh tranh 07-11-2018
Lào Cai - Tuyển Dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch Lào Cai Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định Tại Các Chi Nhánh Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên Cạnh tranh 07-11-2018
CN Đồng Nai- Tuyển Dụng Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự Bình Dương Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Ban Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Điện Biên - Tuyển Dụng Kiểm Soát Viêt Và Giao Dịch Viên Điện Biên Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ KHCN Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Gia Lâm - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Ban Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Vĩnh Phúc Cạnh tranh 07-11-2018
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Vĩnh Long Cạnh tranh 07-11-2018
Vĩnh Phúc - Giao dịch viên (Lập Thạch, Yên Lạc) Vĩnh Phúc Cạnh tranh 07-11-2018
Cà Mau - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Cà Mau Cạnh tranh 07-11-2018
Hà Nội - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 07-11-2018
Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Củ Chi - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-11-2018
Sơn La - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Sơn La Cạnh tranh 07-11-2018
CN Vĩnh Long - Phòng Giao Dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Vĩnh Long Cạnh tranh 06-11-2018
CN Vĩnh Long - Phòng Giao Dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Vĩnh Long Cạnh tranh 06-11-2018
HCM - CN Thủ Đức - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-11-2018
Vĩnh Long - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Vĩnh Long Cạnh tranh 06-11-2018
Hà Nội - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội Cạnh tranh 06-11-2018
Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động, Kiểm ngân Hà Giang Cạnh tranh 06-11-2018
Hà Nội - PGD Mê Linh - Kiểm soát viên Hà Nội Cạnh tranh 06-11-2018
CN Vĩnh Long - Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Vĩnh Long Cạnh tranh 05-11-2018
Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Nhà Bè - Vị Trí Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2018
Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Nhà Bè - Vị Trí Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2018
Giám Đốc Chi Nhánh Lưu Động Tại Văn Phòng Khu Vực Tây Nam Bộ Cần Thơ Cạnh tranh 04-11-2018
Cà Mau - Tuyển Dụng Các Vị Trí Quản Lý / Chuyên Viên Cà Mau Cạnh tranh 04-11-2018
HO - Tổ Trưởng Tổ Thẩm Định Trung Tâm GSKD Tại KV HCM (Nhà Bè, Củ Chi, Bình Thới, Phú Nhuận), Đồng Tháp, Vũng Tàu, Vĩnh Long Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp Cạnh tranh 04-11-2018
Hải Phòng - Các Vị Trí Quản Lý, Nhân Viên Hải Phòng Cạnh tranh 04-11-2018
Hà Tĩnh - Giao Dịch Viên Hà Tĩnh Cạnh tranh 04-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
Khánh Hòa - Kiểm Soát Viên, Chuyên Viên Khánh Hòa Cạnh tranh 03-11-2018
Quảng Nam - Chuyên Viên Khách Hàng, Giao Dịch Viên Quảng Nam Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Giám Sát Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định Tại Các Chi Nhánh Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Thanh Toán & Tích Hợp Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Java Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Thanh Toán & Tích Hợp Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Chuyên Viên Kiểm Thử (Tester) Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Văn Bản Định Chế Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Ban Quản Trị Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 03-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản lý doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động, Kiểm ngân Hà Giang Cạnh tranh 02-11-2018
Bình Phước - Tuyển Dụng Các Vị Trí Tổ Trưởng Và Chuyên Viên Bình Phước Cạnh tranh 02-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Huy Động Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
Ba Vì - Chuyên viên khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 02-11-2018
Lào cai - Giám đốc Phòng giao dịch (Bắc Hà, Bảo Yên, bảo Thắng, Sapa, Mường Khương) Lào Cai Cạnh tranh 01-11-2018
Vĩnh Phúc - Giao dịch viên tại Lập Thạch, Yên Lạc, Trụ sở chi nhánh Vĩnh Phúc Cạnh tranh 01-11-2018
Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Lớn Trường Chinh - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2018
Thanh Hóa - Vị Trí Chuyên Viên, Giao Dịch Viên Thanh Hóa Cạnh tranh 01-11-2018
Đà Nẵng - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Thường Tín - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - Phó Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Huy Động, Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm Tín Dụng KHCN Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Long Biên - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ KHCN Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Thường Tín - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Phó Trưởng Ban Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
Hà Nội - PGD Lớn Đông Anh - Chuyên Viên Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Phó Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 01-11-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 31-10-2018
HO - Hòa Bình - Chuyên Viên Tổ Thẩm Định Hòa Bình Cạnh tranh 31-10-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hà Nội Cạnh tranh 31-10-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Kế Toán Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 31-10-2018
Hà Nam - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Và Nhân Viên Kiểm Ngân Hà Nam Cạnh tranh 31-10-2018
Bình Thuận - Chuyên Viên Khách Hàng, Kiểm Ngân, Giao Dịch Viên Bình Thuận Cạnh tranh 31-10-2018
Hội Sở - Khối Ngân Hàng Số - Phòng Vận Hành Và Kỹ Thuật - Chuyên Viên Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-10-2018
Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Lớn Trường Chinh - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-10-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Ban Quản Lý Dự Án Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 29-10-2018
HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2018
HO - Khối Thanh Toán - Chuyên Viên Thanh Toán Trong Nước Hà Nội Cạnh tranh 28-10-2018
HO - Đăk Lăk - Chuyên Viên Tổ Giám Sát Kinh Doanh Và Xử Lý Nợ - Trung Tâm GSKD Tại Đăk Lăk Dak Lak Cạnh tranh 28-10-2018
Chi Nhánh Cao Bằng - Tuyển Dụng Vị Trí Kiểm Ngân Tại Trụ Sở Cao Bằng Cạnh tranh 27-10-2018
Bình Định - Tuyển Dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Bình Định Cạnh tranh 27-10-2018
Nhà Bè - Hồ Chí Minh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-10-2018
Hà Nam - Phó Phòng Khách Hàng Hà Nam Cạnh tranh 27-10-2018
Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Lớn Trường Chinh - Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-10-2018
Chi Nhánh Đồng Nai- Tuyển Dụng Các Vị Trí Đồng Nai Cạnh tranh 26-10-2018
HO - Phó Giám Đốc Khối Ngân Hàng Số Phụ Trách Kinh Doanh Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 26-10-2018
Đăk Nông - Chuyên Viên Quản Lý Hành Chính, Giao Dịch Viên Dak Nông Cạnh tranh 24-10-2018
Cà Mau - Phòng Giao Dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển Dụng Các Vị Trí Cà Mau Cạnh tranh 24-10-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Ban Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Gia Lâm, Ba Vì - Giám Đốc/Phó Giám Đốc Trung Tâm Giám Sát Kinh Doanh (Phụ Trách Tổ Thẩm Định) Hà Nội, Hà Tĩnh Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Khối Pháp Chế & Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Ban Giám Sát Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Khối NCCL&QHKDQT - Chuyên Viên Nghiên Cứu Chiến Lược & Phân Tích Kinh Tế Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Kế Toán Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Huy Động Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
HO - Khối Sản Phẩm - Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Tổ Dự Án Basel II Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2018
Tây Ninh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Tây Ninh Cạnh tranh 21-10-2018
Tây Ninh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Tây Ninh Cạnh tranh 21-10-2018
Tây Ninh - Tuyển Dụng Các Vị Trí Chuyên Viên Tây Ninh Cạnh tranh 20-10-2018
HO - Khối Nghiên Cứu Chiến Lược & Quan Hệ Kinh Doanh Quốc Tế - Chuyên Viên Ban Quan Hệ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2018
Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Củ Chi - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân / Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2018
HO - Khối CNTT - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
HO - Khối Thẩm Định - Chuyên Viên Thẩm Định Định Chế Tài Chính Trong Nước Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Lạng Sơn - Kiểm Soát Viên, Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Lạng Sơn Cạnh tranh 19-10-2018
Bình Thuận - Kiểm Soát Viên Và Giao Dịch Viên Bình Thuận Cạnh tranh 19-10-2018
HCM - CN Thủ Đức - Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
Hà Nội - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Hà Nội - PGD Lớn Sơn Tây - Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Chuyên Viên Kiểm Thử (Tester) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối QLNNL - Chuyên Viên Ban Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Lập Trình Viên Mobile (Android/iOS) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối Ngân Hàng Số - Chuyên Viên Kiểm Thử (Tester) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Vĩnh Phúc - Tuyển Dụng Giao Dịch Viên Tại PGD Lập Thạch Vĩnh Phúc Cạnh tranh 17-10-2018
Vĩnh Phúc - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Tại Trụ Sở Chi Nhánh Vĩnh Phúc Cạnh tranh 17-10-2018
HO - Khối Tài Chính - Chuyên Viên Kế Toán Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Lớn Trường Chinh - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
Hồ Chí Minh - CN Nhà Bè - Chuyên Viên Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Sau hơn 7 năm thành lập và hoạt động, LienVietPostBank đã phát triển thành 1 trong top 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank cũng là một trong những NH có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống NH với gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ. Tổng số nhân sự của LienVietPostBank đã lên tới gần 4.000 người, gấp 8 lần so với tổng số nhân sự thời điểm Ngân Hàng chính thức hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định sự phát triển qua những hoạt động hiệu quả trên toàn quốc. Chúng tôi cần tuyển cán bộ làm việc trên cả nước - được đăng tuyển tại http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/, cụ thể như sau:

Thông điệp từ LienVietPostBank

Liên kết phát triển

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này