Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm truong ca san xuat 64

Filter Result

Địa điểm
 • 17
 • 15
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 43
 • 20
 • 20
 • 12
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Masan Consumer

Trưởng Ca Sản Xuất

Masan Consumer

Hậu Giang

Lương: Cạnh tranh