Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

102556 - Biên phiên dịch tiếng Nhật - ngành IT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Biên phiên dịch , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 1 Năm

Địa điểm