Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

102568 - Site Administrator - Construction

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 16,800,000 - 21,600,000 VND
Hết hạn nộp 22/04/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Xây dựng
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Hà Nội

Hải Dương