Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

102947 - Commercial Manager for Contractor - Construction

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 48,000,000 - 62,400,000 VND
Hết hạn nộp 02/05/2024
Ngành nghề Xây dựng
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm

Hà Nội

Hải Dương