Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103803 - Production Planning Control Manager (PPC Manager) - Manufacturing

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm