Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

104713 - Sales Director - Real Estate | Giám đốc bán hàng - Bất động sản

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ 60,000,000 - 70,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/06/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Bất động sản
Kinh nghiệm Trên 10 Năm

Địa điểm

Hải Phòng