Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

93970 - Design & Verification Engineer Leader- Semiconductor (LSI)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 36,000,000 - 77,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/04/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh