Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

96193 - Automation Technical Manager - Machinery

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 58,000,000 - 59,400,000 VND
Hết hạn nộp 05/05/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm