Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

96603 - Sales Executive - Chuyên viên Kinh doanh - Steel

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/05/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh