Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

97867 - NV Xử lý bản vẽ kiến trúc - Ngành Xây dựng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 14,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề Kiến trúc , Xây dựng

Địa điểm