Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98762 - HN - Deputy Manager (Marine OR Non-Marine)/ Corporate Claims Division

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 40,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề Bảo hiểm
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm