Giới thiệu về công ty

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Administration & Receptionist

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 01/07/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm