Tìm việc dễ dàng...

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  23/05/2024

Mô tả Công việc

- Nghiên cứu và phân tích tài liệu yêu cầu người dùng URD, tài liệu
đặc tả hệ thống SRS.
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng kịch bản kiểm thử: kiểm thử
chức năng, kiểm thử phi chức năng (kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu
năng…).
- Thực hiện kiểm thử theo kịch bản, phối hợp với các bên liên quan để
phát triển SPDV Ngân hàng số theo mô hình Agile
- Phối hợp với các đơn vị kỹ thuật khắc phục các lỗi xác định trong quá
trình kiểm thử
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả
kiểm thử, đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi đưa lên
Production;
- Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số, tính năng, nền tảng,
giải pháp của các kênh số
- Quản lý và phối hợp với các bên liên quan để làm rõ các lỗi trên hệ
thống.
- Xây dựng tài liệu sử dụng người dùng, hỗ trợ đào tạo người dùng sử
dụng phần mềm, hệ thống.
- Định kỳ phân tích báo cáo chất lượng SPDV Ngân hàng số, đề xuất
giải pháp cải tiến chất lượng SPDV Ngân hàng số
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Cử nhân đại học trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị
Kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương.
Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử, quản lý chất
lượng sản phẩm phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong
các tổ chức tài chính, ngân hàng…
Kỹ năng, phẩm chất:
 Quản trị dự án.
• Quản lý sự thay đổi.
• Giao tiếp và thuyết trình.
• Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh
 

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự