Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Quản lý chất lượng và điều phối dự án IT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 800 USD
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm