Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Thông Tin Tuyển Dụng

CV/CVC/CVCC Lập trình tích hợp dữ liệu (SQL/PLSQL Developer)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Chứng khoán , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 2 Năm