Giới thiệu về công ty

EUROFINS VIETNAM

Thông Tin Tuyển Dụng

[D12, HCMC] Sales Admin

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 08/06/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký