Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Giám đốc Quản lý Thay đổi - Khối Chuyển đổi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 7 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  26/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

Mô tả Công việc

1. Lập kế hoạch chiến lược

- Gắn kết chiến lược quản lý thay đổi với mục tiêu kinh doanh tổng thể của SHB

- Phát triển tầm nhìn dài hạn về quản lý thay đổi trong ngân hàng

2. Lãnh đạo & Quản lý nhóm

- Thiết lập và lãnh đạo nhóm quản lý thay đổi có hiệu suất cao

- Đào tạo, nâng cao năng lực/ kỹ năng quản lý thay đổi cho nhóm

3. Phát triển chiến lược quản lý thay đổi

- Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu thay đổi và phát triển các kế hoạch quản lý thay đổi toàn diện.

- Xác định các rủi ro và thách thức tiềm ẩn và phát triển chiến lược giảm thiểu.

4. Quản trị sự tham gia của các bên liên quan:

- Tương tác với lãnh đạo điều hành để đảm bảo sự cam kết và hỗ trợ đối với các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Thiết lập các kênh thông tin/ liên lạc hiệu quả với các bên liên quan ở mọi cấp độ.

5. Truyền thông thay đổi

- Phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông toàn diện cho các sáng kiến / dự án chuyển đổi

- Đảm bảo thông điệp nhất quán và rõ ràng tới tất cả các bên liên quan

6. Đào tạo và phát triển

- Giám sát việc phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhằm trang bị cho CBNV những kỹ năng cần thiết để thay đổi.

- Cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho việc học tập và phát triển liên tục.

7. Giám sát và đánh giá

- Thiết lập và giám sát KPI để đánh giá sự thành công của các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Phân tích dữ liệu & phản hồi để đưa ra các điều chỉnh khi cần thiết

8. Quản lý nguồn lực

- Quản lý ngân sách được phân bổ cho các hoạt động quản lý thay đổi

- Phân bổ nguồn lực hiệu quả để hỗ trợ các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

9. Phối hợp với các bộ phận khác:

- Hợp tác với lãnh đạo của các bộ phận khác để đảm bảo sự liên kết và phối hợp của các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Đảm bảo rằng việc quản lý thay đổi được tích hợp liền mạch vào các sáng kiến/ dự án của ngân hàng

10. Cải tiến liên tục

- Áp dụng bài học rút ra từ các sáng kiến/ dự án chuyển đổi trước đây để cải thiện phương pháp tiếp cận trong tương lai.

- Tìm hiểu & áp dụng các phương pháp quản lý thay đổi tốt nhất

11. Giải quyết khủng hoảng

- Giải quyết những thách thức hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các sáng kiến/ dự án chuyển đổi

- Có khả năng thích ứng trong việc quản lý những thay đổi hoặc thất bại bất ngờ.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Hiểu biết vững chắc về cách con người trải qua sự thay đổi và quá trình cần có cho sự thay đổi.
 • Hiểu biết về các vấn đề và thách thức của tổ chức.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp luận và công cụ quản lý thay đổi.
 • Có các chứng nhận hoặc chứng chỉ trong lĩnh vực quản lý thay đổi.

3. Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng truyền đạt thông điệp rõ ràng cho nhiều đối tượng.
 • Có kỹ năng tổ chức với thiên hướng lập kế hoạch chiến lược và xác định các chiến thuật phù hợp.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ
 • Lãnh đạo tạo động lực

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có kinh nghiệm ít nhất 07 năm trong lĩnh lực quản lý thay đổi.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm quản lý
 • Có kinh nghiệm với những nỗ lực thay đổi tổ chức quy mô lớn.
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Khả năng ảnh hưởng đến người khác và hướng tới một tầm nhìn hoặc mục tiêu chung.
 • Linh hoạt và dễ thích nghi; có thể làm việc trong các tình huống linh hoạt.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả ở tất cả các cấp của tổ chức.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự